Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jérôme COUSSANES 2240add432 Technical colorimetry 1 tydzień temu
Concept art Merge branch 'master' of git.libskia.so:AlternaFreeStudio/ancient_warriors 2 tygodni temu
bloppers Move bloppers out of rush 10 miesięcy temu
rush rush: remove useless clip 8 miesięcy temu
story-board Add story-board thumbnails 3 tygodni temu
.gitattributes gitattributes: track png with LFS 2 tygodni temu
.gitignore gitignore: ignore .kra~ files 2 tygodni temu
README.md Add README 3 tygodni temu
global_mount.blend Technical colorimetry 1 tydzień temu
logo.jpg Add AlternaFree logo 2 tygodni temu

README.md

Ancient Warriors

How to clone the repo

git clone https://git.libskia.so/skia/ancient_warriors
cd ancient_warriors
git lfs install
git lfs fetch -I rush -I global_mount.blend
git lfs checkout rush global_mount.blend