This repository contain my lab's work for the UV IN54 at UTBM in autumn 2016
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
leo bordy d6114c2048 repport and graph 3 lat temu
MatlabSave repport and graph 3 lat temu
Repport repport and graph 3 lat temu
TutoMatlab adding subject file 3 lat temu
.gitignore add subject and repport 3 lat temu
README.txt first commit 3 lat temu
Untitled1.prj rectangle around characters 3 lat temu
adjustLine.m add subject and repport 3 lat temu
classifieurCombinaison.m finish classifiers combinaisons 3 lat temu
distanceFromCenter.m Repport graphs 3 lat temu
kppvClasifieur.m repport and graph 3 lat temu
learning.m repport and graph 3 lat temu
main.m repport and graph 3 lat temu
searchCharacter.m addition of some graph for repport 3 lat temu

README.txt