[zsh/vim/irssi/...] My home files
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skia 1717025c3b Add nvim config 2 miesięcy temu
.config Add nvim config 2 miesięcy temu
.irssi irssi: config update 1 rok temu
.local/bin i3: update config with i3blocks and moc_status 1 rok temu
.vim vim: upgrade vim Plug 6 miesięcy temu
.zsh/functions zsh: add NOGITPS1 variable to disable git in prompt 4 miesięcy temu
.aliases aliases: add StartGPGAgent 6 miesięcy temu
.bashrc bashrc: use gpg for ssh-agent 6 miesięcy temu
.gitconfig gitconfig: log.decorate = true 4 miesięcy temu
.gitignore vimrc: add spell 2 lat temu
.gitmodules awesome: add 'awesome-wm-widgets' submodule 1 rok temu
.lock Update Guy 4 lat temu
.taskrc Add .taskrc for taskwarrior 3 lat temu
.tmux.conf tmux: update conf 1 rok temu
.vimrc vimrc: remove wombat256 plugin 6 miesięcy temu
.zshrc zshrc: use gpg for ssh-agent 6 miesięcy temu