[zsh/vim/irssi/...] My home files
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skia 1717025c3b Add nvim config 8 miesięcy temu
.config Add nvim config 8 miesięcy temu
.irssi irssi: config update 2 lat temu
.local/bin i3: update config with i3blocks and moc_status 1 rok temu
.vim vim: upgrade vim Plug 1 rok temu
.zsh/functions zsh: add NOGITPS1 variable to disable git in prompt 11 miesięcy temu
.aliases aliases: add StartGPGAgent 1 rok temu
.bashrc bashrc: use gpg for ssh-agent 1 rok temu
.gitconfig gitconfig: log.decorate = true 11 miesięcy temu
.gitignore vimrc: add spell 2 lat temu
.gitmodules awesome: add 'awesome-wm-widgets' submodule 1 rok temu
.lock Update Guy 4 lat temu
.taskrc Add .taskrc for taskwarrior 4 lat temu
.tmux.conf tmux: update conf 2 lat temu
.vimrc vimrc: remove wombat256 plugin 1 rok temu
.zshrc zshrc: use gpg for ssh-agent 1 rok temu