[C++] The IN55 project
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

30 lines
441B

 1. CC=g++
 2. FLAGS=-Wall -g
 3. INCLUDE=-I.
 4. LIBS=-L. -lGL -lglut -lGLU -lGLEW -lassimp
 5. TARGET=IN55.exe
 6. SOURCES=main.cpp \
 7. scene.cpp \
 8. camera.cpp \
 9. bone.cpp \
 10. mesh.cpp \
 11. utils.cpp
 12. OBJECTS=$(SOURCES:.cpp=.o)
 13. $(TARGET): $(OBJECTS) *.h
 14. @echo "Builing the whole project"
 15. $(CC) $(OBJECTS) $(LIBS) -o $(TARGET)
 16. %.o: %.cpp
 17. @echo "Compiling .cpp files"
 18. $(CC) -c $(INCLUDE) $(FLAGS) $< -o $@
 19. clean:
 20. @echo "Cleaning"
 21. rm -rf *.o $(TARGET)