[C++] The IN55 project
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Skia b403c9b261 Add assimp.dll binary for Win64 před 4 roky
doc Add a nice tuto on skeletal animation před 4 roky
rapport Final report před 4 roky
res Add blender animation files před 4 roky
slides Finish the slides před 4 roky
.gitignore Finish the face and texture coordinates parsing před 4 roky
LICENSE initial commit před 4 roky
Makefile Add assimp.dll binary for Win64 před 4 roky
README.md Add readme.pdf před 4 roky
README.pdf Add readme.pdf před 4 roky
animation.h Refactor animation handling... does not yet work, but we're close před 4 roky
assimp.dll Add assimp.dll binary for Win64 před 4 roky
bone.cpp Refactor animation handling... does not yet work, but we're close před 4 roky
bone.h Refactor animation handling... does not yet work, but we're close před 4 roky
boneAnim.h Clean up repo and add other file formats před 4 roky
camera.cpp move the camera with the arrow před 4 roky
camera.h creation of bone class and vertice class před 4 roky
main.cpp Fix a crash and add other shader versions před 4 roky
mesh.cpp Add debug output před 4 roky
mesh.h Fix a crash and add other shader versions před 4 roky
scene.cpp Fix a crash and add other shader versions před 4 roky
scene.h Finish legacy shader mapping před 4 roky
shader.vs Add shader and some quick fixes před 4 roky
shader_legacy120.vs Fix a crash and add other shader versions před 4 roky
shader_legacy150.vs Finish the slides před 4 roky
types.h Put everything into a class před 4 roky
utils.cpp Add shader and some quick fixes před 4 roky
utils.h Add missing header před 4 roky
vectors.h Put everything into a class před 4 roky
vertice.h Finish legacy shader mapping před 4 roky

README.md

IN55

Prérequis

  • libGL
  • libGLEW
  • libGLUT
  • libAssImp

Sous Ubuntu 16.04 (Xenial):
sudo apt install freeglut3-dev libglew-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libassimp-dev

Compiler sous Linux

  • Avoir installé tous les prérequis, et s’assurer de leur présence dans le PATH
  • Taper make à la racine du projet
  • Un fichier IN55.exe est généré à la racine du projet

Executer

  • ./IN55.exe [nom du fichier 3D à ouvrir]