21 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skia 726bc6fb40 Add Slide.pdf преди 4 години
  Skia f56e09044d Add theme преди 4 години
  Skia 7abb3a8ac8 Finish slides преди 4 години
  Skia 9e7c3c1b27 Make slides for ST40 преди 4 години
  Skia 6052e0edc1 Orthographe преди 4 години
  Skia 8a347585f2 Add some ressources преди 4 години
  Skia 1ae948388d Finish the report преди 4 години
  Skia a0d4e4ec02 Almost finish the report преди 4 години
  Skia 8d825b6462 Update преди 4 години
  Skia 4e4e5cf063 Add covers преди 4 години
  Skia 05560981ee Activities and WIP on my service преди 4 години
  Skia 7adcedeb81 Begin to add some numbers преди 4 години
  Skia d34d2f6754 Finish FCSBC part преди 4 години
  Skia 42de65ef23 Describe FCSBC преди 4 години
  Skia 8a87eb2c10 Begin ERP part преди 4 години
  Skia 50f5ff90e4 Add resources преди 4 години
  Skia f855bd9ebf Update преди 4 години
  Skia 96420d310f Update report преди 4 години
  Skia 033cad20a4 Small fix преди 4 години
  Skia 69104862d3 Begin Report преди 4 години
  Skia 53b683e8de initial commit преди 4 години