Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skia 90a76fc5c0 slides: update UTBM mentors 2 lat temu
cover cover: change 'kernel' to 'noyau' 2 lat temu
images Compress lab image and add final PDF 2 lat temu
slides slides: update UTBM mentors 2 lat temu
tex ci_tests: footnote to explain 'custom tests' 2 lat temu
.gitignore Initial commit 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
Makefile Add appendix and make some reworks 2 lat temu
RAPPORT_P17_INFO_ST50_JACQUET_FLORENT.pdf Compress lab image and add final PDF 2 lat temu
README.md Initial commit 2 lat temu
cover.pdf cover: change 'kernel' to 'noyau' 2 lat temu
report.pdf Compress lab image and add final PDF 2 lat temu
report.tex Add appendix and make some reworks 2 lat temu

README.md

ST50