Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skia 33e8777790 Update 'writing test' slide 3 lat temu
pix Update 'writing test' slide 3 lat temu
Makefile Add more slides 3 lat temu
beamercolorthememetropolis.sty Add first slides 3 lat temu
beamerfontthememetropolis.sty Add first slides 3 lat temu
beamerinnerthememetropolis.sty Add first slides 3 lat temu
beamerouterthememetropolis.sty Add first slides 3 lat temu
beamerthememetropolis.sty Add first slides 3 lat temu
drawstack.sty Add first slides 3 lat temu
slides.pdf Update 'writing test' slide 3 lat temu
slides.tex Update 'writing test' slide 3 lat temu