Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

19 lines
279B

 1. LATEX:=pdflatex
 2. TARGET:=slides.pdf
 3. .PHONY: all clean distclean
 4. all: $(TARGET) clean
 5. %.pdf: %.tex
 6. echo "Building pdf"
 7. $(LATEX) --shell-escape $<
 8. rm -f $@
 9. $(LATEX) --shell-escape $<
 10. clean:
 11. rm -f *.log *.nav *.snm *.aux *.out *.toc *.pyg
 12. distclean: clean
 13. rm -f $(TARGET)