Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skia 53d2e9151c Add first slides 2 lat temu
Makefile Add first slides 2 lat temu
beamercolorthememetropolis.sty Add first slides 2 lat temu
beamerfontthememetropolis.sty Add first slides 2 lat temu
beamerinnerthememetropolis.sty Add first slides 2 lat temu
beamerouterthememetropolis.sty Add first slides 2 lat temu
beamerthememetropolis.sty Add first slides 2 lat temu
drawstack.sty Add first slides 2 lat temu
slides.pdf Add first slides 2 lat temu
slides.tex Add first slides 2 lat temu
slides.vrb Add first slides 2 lat temu